top of page

PRATGINESTÓS
HABITATGE UNIFAMILIAR
ENTRE MITGERES
MATADEPERA

PROMOTOR

PARTICULAR

LOCALITZACIÓ

MATADEPERA

SUPERFÍCIE

173,11 m²

FINALITZACIÓ

en curs

DIRECCIÓ EXECUTIVA

MALGOSA&DELGADO ARQTEC

JOSEP MALGOSA I MORERA

CSS

MALGOSA&DELGADO ARQTEC 

ENRIC SOLER MAMPEL

AUTORS PROJECTE

BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS

JAUME ARMENGOL CLOTET

bottom of page