Pista Poliesportiva La Maurina
Pista Poliesportiva La Maurina

press to zoom
Pista Poliesportiva La Maurina
Pista Poliesportiva La Maurina

press to zoom
Pista Poliesportiva La Maurina
Pista Poliesportiva La Maurina

press to zoom
Pista Poliesportiva La Maurina
Pista Poliesportiva La Maurina

press to zoom
1/5

POLIESPORTIU LA MAURINA

COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA A LA MAURINA

 

Condicionar la pista de sauló existent i ajustant-la a les mides reglamentàries, dotar a la instal·lació dels mínims espais complementaris pel seu ús, concretament dos mòduls de vestidors

un magatzem de material, vestidors per àrbitres, infermeria, serveis pel públic, una sala de màquines i una cambra per a un grup electrògen. En quan a l’espai esportiu, també es va sol·licitar cobrir-lo i tancar-lo amb l’objectiu principal d’aixoplugar-lo per poder desenvolupar l’activitat en els dies de pluja i protegir-lo dels forts períodes d’insolació de l’estiu.

Donat l’espai tant acotat que es disposava, la solució adoptada  ha intentat col·locar-se en el lloc gairebé com si és tractés d’un solar “entre mitgeres”, amb uns espais d’accés i traspàs a les bandes curtes resolent a més els encontres amb els murs de la piscina i dels frontons. Conformen uns passadissos que en un cas manté la servitud de pas per la cambra instal·lacions de la piscina i a la vegada es constitueix amb un accés directe i si es vol autònom des del carrer Felip II a la nova pista poliesportiva coberta. La disposició del programa dins del paquet d’espais complementaris és la següent: 


Els serveis públics estan a nivell de la part alta de la grada, a fi i efecte de funcionar independentment de la resta de la instal·lació.


A partir d’aquí,  i ja a cota de pista, es disposen 4 blocs d’accés per a l’exterior i per a la pista. Dos d’ells corresponen als mòduls de vestidors per esportistes amb sis dutxes i serveis; l’altre bloc conté dos vestidors independents per àrbitres i la infermeria; i finalment, l’últim es disposa un magatzem i espai per a les instal·lacions. Soterrat entre el murs de contenció de la fonamentació del cos de vestidors, el mur que salva el desnivell amb els frontons i el mur de formigó existent que tanca el solar respecte el carrer Felip II, es crea una cambra ventilada per façana i lateralment amb accés des del carrer per tal de col.locar un grup electrògen.


El tancament de la pista esportiva té tres franges horitzontals diferenciades. Un primer sòcol massís fins a 2.40 metres d’alçada que actua com a tanca, una banda de finestres des de 2.40 fins a 3.90 metres d’alçada i un tancament fins a coberta compost per una pell mixta de policarbonat i xapa perforada que permet l’entrada tamissada de llum per les façanes de l’edifici. La façana longitudinal que dóna capa a l’espai interior consta d’un tancament vidriat fins a terra que connecta les grades amb la resta de la instal.lació, pretenent aconseguir la màxima transparència visual possible.

PROMOTOR

Diputació de Barcelona

LOCALITZACIÓ

Ronda Ponent

c/Sardenya, Terrassa

SUPERFÍCIE

1.508 m²

PRESSUPOST

509.550€

FINALITZACIÓ

2007