top of page

POLIESPORTIU LA MAURINA

COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA A LA MAURINA

 

Condicionar la pista de sauló existent i ajustant-la a les mides reglamentàries, dotar a la instal·lació dels mínims espais complementaris pel seu ús, concretament dos mòduls de vestidors

un magatzem de material, vestidors per àrbitres, infermeria, serveis pel públic, una sala de màquines i una cambra per a un grup electrògen. En quan a l’espai esportiu, també es va sol·licitar cobrir-lo i tancar-lo amb l’objectiu principal d’aixoplugar-lo per poder desenvolupar l’activitat en els dies de pluja i protegir-lo dels forts períodes d’insolació de l’estiu.

Donat l’espai tant acotat que es disposava, la solució adoptada  ha intentat col·locar-se en el lloc gairebé com si és tractés d’un solar “entre mitgeres”, amb uns espais d’accés i traspàs a les bandes curtes resolent a més els encontres amb els murs de la piscina i dels frontons. Conformen uns passadissos que en un cas manté la servitud de pas per la cambra instal·lacions de la piscina i a la vegada es constitueix amb un accés directe i si es vol autònom des del carrer Felip II a la nova pista poliesportiva coberta. La disposició del programa dins del paquet d’espais complementaris és la següent: 


Els serveis públics estan a nivell de la part alta de la grada, a fi i efecte de funcionar independentment de la resta de la instal·lació.


A partir d’aquí,  i ja a cota de pista, es disposen 4 blocs d’accés per a l’exterior i per a la pista. Dos d’ells corresponen als mòduls de vestidors per esportistes amb sis dutxes i serveis; l’altre bloc conté dos vestidors independents per àrbitres i la infermeria; i finalment, l’últim es disposa un magatzem i espai per a les instal·lacions. Soterrat entre el murs de contenció de la fonamentació del cos de vestidors, el mur que salva el desnivell amb els frontons i el mur de formigó existent que tanca el solar respecte el carrer Felip II, es crea una cambra ventilada per façana i lateralment amb accés des del carrer per tal de col.locar un grup electrògen.


El tancament de la pista esportiva té tres franges horitzontals diferenciades. Un primer sòcol massís fins a 2.40 metres d’alçada que actua com a tanca, una banda de finestres des de 2.40 fins a 3.90 metres d’alçada i un tancament fins a coberta compost per una pell mixta de policarbonat i xapa perforada que permet l’entrada tamissada de llum per les façanes de l’edifici. La façana longitudinal que dóna capa a l’espai interior consta d’un tancament vidriat fins a terra que connecta les grades amb la resta de la instal.lació, pretenent aconseguir la màxima transparència visual possible.

PROMOTOR

Diputació de Barcelona

LOCALITZACIÓ

Ronda Ponent

c/Sardenya, Terrassa

SUPERFÍCIE

1.508 m²

PRESSUPOST

509.550€

FINALITZACIÓ

2007

bottom of page