top of page

CASA COSTA
 

HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A BARCELONA

El projecte executat parteix de la premissa de poder fer habitable la porxada d’un habitatge en torn a un pati amb jardí. L’habitatge entre mitgeres i tres plantes d’altura, amb la façana totalment blanca, quan es tanques les obertures, es converteix en un mur més de la ciutat.

L’interior de l’habitatge descriu espais centrals, flexibles, continus i sense passadissos, potenciant la ventilació creuada en conjunt.

 

Obra finalista als premis FAD d’Arquitectura 2022.

PROMOTOR

PARTICULAR

LOCALITZACIÓ

BARCELONA

SUPERFÍCIE

175,62 m²

PRESSUPOST 

315.000,00 €

FINALITZACIÓ

novembre 2021

DIRECCIÓ EXECUTIVA + CSS

XAVIER DELGADO FERRER

VÍCTOR OTEO SÁNCHEZ

AUTORS PROJECTE

ARQUITECTURA-G

bottom of page