top of page

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

NOVA SEU DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.

A la planta baixa, com a prolongació del vestíbul i en part barrejant-se amb ell, el bar-lounge en funció de foyer ocupa la crugia nord a tot el llarg de la nau gran. És un espai obert, susceptible de diverses con guracions i mides, mitjançant sistemes de modulació i partició. Està equipat amb dos mòduls més específics per al seu funcionament, i connecta amb la terrassa exterior situada en el saló d’entrada

 

A les plantes superiors es desenvolupen els programes de creació i formació. La nau gran acull el gruix de les activitats. Les naus travesseres i davanteres, per les seves característiques i dimensions, que les fan més independents, acullen usos de suport i gestió del Centre i mantenen una relació més directa amb el públic que accedeixi a les plantes superiors. En la nau travessera, en planta segona, es situen les o cines de gestió del Centre. Aquest és un lloc idoni per la seva posició central dins de la secció de l’edifici. En aquestes naus petites, a la última planta, es col·loquen la sala de presentacions i el plató. Aquests espais són més diàfans pel fet d’estar sota coberta i la seva estructura pot estintolar-se ja que rep poca càrrega.

PROMOTOR

Ajuntament de Sant Cugat

LOCALITZACIÓ

Plaça de la Vila, Sant Cugat

SUPERFÍCIE

9.737 m²

PRESSUPOST

9.950.220€

FINALITZACIÓ

2007

bottom of page