top of page

CASA 51PIA

Reforma de casa entre mitgeres a Sabadell

Intervencions més destacables:
A) Una paret de càrrega de maó vist que travessa les tres plantes de l’edifici. És l’únic element estructural que es construeix. Permet solucionar constructivament i estèticament l’escala i, a la vegada, refer la secció de l’habitatge tot regularitzant els forjats antics.

B) S’enderroca dos envans interiors existents i es canvia la distribució del programa per afavorir l’entrada de llum a les parts més fosques de la casa. La planta primera, planta dels nens, té l'estudi al mig i les habitacions a façana. La planta segona, planta dels pares, l'estudi a façana i l’habitació a l’interior. L’estudi dels nens i l'estudi dels pares es relacionen visualment.

C) La zona de dia, a la planta baixa, és un espai allargassat. Per millorar la seva il·luminació, s'amplia al màxim la seva única obertura. La cuina es tracta com una part més del mobiliari de l'estar-menjador, es relaciona amb la sortida al pati i la bodega-rebost existent.

D) La façana és la que és. Es canvia la proporció de forats. Aprofitant el conjunt de la porta de garatge i accés de vianants, s'incorpora un nou sòcol que puja fins les finestres de planta primera per corregir el desplom de la façana antiga. La xapa estirada tipus deployé permet l'entrada de llum al garatge.

E) No s'intervé a la bodega-rebost del soterrani, al pati ni al cobert. Només es pinten. No cal res més.

PROMOTOR

PARTICULAR

LOCALITZACIÓ

SABADELL

SUPERFÍCIE

244 m²

FINALITZACIÓ

novembre 2011

DIRECCIÓ EXECUTIVA

XAVIER DELGADO FERRER

CSS fase execució

XAVIER DELGADO FERRER

AUTORS PROJECTE:

LLORENÇ VALLRIBERA FARRIOL

VALLRIBERA ARQUITECTES

 

INTERIORISTA:

BEATRIZ ARBIDE

 

FOTOGRAFIA:

JOSÉ HEVIA

bottom of page