top of page

CASA

HOUSING

L’habitatge s’emplaça en una zona amb una topografia i una geologia molt dolenta ja que la forta pendent està orientada a nord i el subsòl de la part plana de la parcel·la és un antic torrent que es va reomplir. Amb les condicions abans mencionades i amb les limitacions normatives de la zona, l’ocupació de la casa quedava fixada. La casa es situa al final de la pendent, tallant aquesta per poder aplanar el terreny i col·locar el garatge a cota de carrer i deixar el jardí el més pla possible tocant el carrer.


La casa es desenvolupa en planta primera i en dos cossos en planta segona. Cada una d’aquestes plantes té sortida a l’espai exterior del solar en la seva cota en uns espais aplanats sobre la pendent del terreny que s’uneixen entre ells i amb el jardí a nivell de carrer. 


En planta primera l’habitatge conté l’estar-menjador i la cuina-office donant a sud i els dormitoris a llevant-ponent. És una planta molt compacte pensada per a l’ús diari  i que per la seva mida i forma és molt manejable i alhora tèrmicament molt confortable. 
Separant menjador d’estar, i al final del passadís de dormitoris, dues escales lleugeres pugen a la planta superior on es troben dos cossos que acullen un estudi sobre l’estar i un altre estudi o dormitori en connexió amb el dormitori principal. Aquests dos espais tenen sortida sobre una gran terrassa que s’orienta a sud i que es connecta amb el terreny natural.
Tal com s’ha dit, la casa està estratificada en tres plantes que poden funcionar plegades i independents segons l’època de l’any. Així el gran garatge pot obrir-se sobre el jardí i convertir-se en un espai de joc o un segon estar d’estiu.
La casa està construïda amb un sistema prefabricat de lloses sobre estructura de ferro i tancada amb un altre prefabricat de plaques de fibra naturals.
Amb la seva forma clara i el seu color i textura, la casa se situa amb rotunditat i tranquil·litat enmig de l’estrafolari entorn edificat que l’envolta i s’integra perfectament amb el bosc que per la seva gran pendent no s’ha edificat en els seus darreres. 
 

PROMOTOR

Housing 2005, S.L.

LOCALITZACIÓ

C/Isaac Peral, Matadepera

SUPERFÍCIE

290 m²

FINALITZACIÓ

Març 2008

bottom of page