top of page

CASA PAIRAL CUNÍ

CASA PAIRAL CUNÍ. REHABILITACIÓ DE L'ANTIGA ESTACIÓ DEL TRAMVIA DE TIANA.

L’edifici està situat al centre de Tiana, en un punt delicat per la complexitat del lloc. Es troba envoltat per tres carrers de traces, mides i pendents diferents i, ubicat en un solar de forma irregular amb un gran desnivell, dins d’una parcel.lació molt desigual. L’edifici ha hagut de respectar i rehabilitar construccions existents com una part de l’antiga casa Cuní, ocupada per un comerç, i l’antiga Estació del Tramvia de Tiana a Montgat que té la seva façana protegida pel Catàleg del Patrimoni Històric Arquitectònic i Artístic de Tiana.

L’edifici és el resultat de l’orografia del lloc (la forta pendent entre dos carrers), l’ús mixt (comer-cial, habitatges i aparcament) i la unió amb la porxada de l’antiga Estació del Tramvia. Això dóna lloc a la macla de tres volums diferents: Un amb façana al carrer Lola Anglada de tres plantes, un segon que correspon a l’antiga estació amb la porxada vinculada als locals comercials i, finalment, un tercer de dues plantes que es col.loca reculat a la porxada amb intenció de crear un espai obert de comunicació i circulació dels usuaris de l’edifici. 


El conjunt reflexa l’ambient dels diferents carrers que l’envolten. La imatge projectada al carrer Lola Anglada és la típica de casc antic, amb paret arrebossada i obertures de proporcions verticals tancades amb porticons. Al carrer d’Isaac Albéniz l’edifici està molt marcat pel pes de la façana de l’antiga Estació del Tramvia. Aquesta, no perd el seu caràcter i importància dins l’espai del carrer, doncs, l’edifici nou es recula del pla de la façana amb intenció de no entrar en competència, ni per contrast ni per mimetisme, amb l’obra de fàbrica de l’estació. 

PROMOTOR

Tiana'n'man

LOCALITZACIÓ

c/ Lola Anglada - c/ Isaac Albéniz, Tiana

SUPERFÍCIE

934 m²

FINALITZACIÓ

novembre 2004

bottom of page