top of page

 EDIFICI ASTA i POLICIA PORTUARIA

Rehabilitació del conjunt d'edificis ASTA i Policia Portuaria del port de Barcelona.

PROMOTOR

PORT DE BARCELONA

LOCALITZACIÓ

PORT DE BARCELONA

SUPERFÍCIE

16.827,36 m² d'edificació

525 m² d'urbanització

PRESSUPOST 

15.009.732,60€

FINALITZACIÓ

en curs

DIRECCIÓ EXECUTIVA

MALGOSA&DELGADO ARQTEC

    JOSEP MALGOSA i MORERA

    XAVIER DELGADO FERRER

JOAN MITJANS

MARTA MARSELLACH

AUTORS PROJECTE i DIRECCIÓ D'OBRA

BAMMP arquitectes i associats

bottom of page