top of page

Casa DIAGONAL 3

Projecte d'habitatge unifamiliar aïllat 
i piscina exterior a Matadepera

PROMOTOR

PARTICULAR

LOCALITZACIÓ

MATADEPERA

SUPERFÍCIE

348,69 m²

FINALITZACIÓ

en procés

DIRECCIÓ EXECUTIVA

MALGOSA&DELGADO ARQTEC

     JOSEP MALGOSA i MORERA

CSS fase execució

MALGOSA&DELGADO ARQTEC

     ENRIC SOLER MAMPEL

AUTORS PROJECTE

BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS

     JAUME ARMENGOL CLOTET

bottom of page