top of page

ZEM

MATADEPERA

ÀREA D'AIXOPLUC I TROBADA DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE MATADEPERA.

A la Zona Esportiva Municipal de Matadepera (ZEMM) es preveu que es vagin col·locant  àrees esportives,  com l’actual camp de futbol i el futur camp d’hoquei de gespa artificial; paral·lelament, s’ha redactat un projecte de

implantació dels edificis que donen els diferents serveis a l’activitat esportiva; en aquest cas en concret, es tracta de l’espai d’accés i d’aixopluc i trobada a l’àrea del futbol,  a més d’un petit bar i una zona pel control d’accés  i la gestió administrativa.

 

Les variables d’intervenció que s’han plantejat a nivell projectual son derivades de un procés programàtic en permanent canvi i d’un entorn amb una potencialitat molt fràgil:

 

- D’una banda es vol endreçar els fluxos entre esportistes, públic i gestors d’activitats, tant en las situacions transitòries actuals, generades pels barracons que funcionen com a vestidors, com  en les situacions definitives en un futur proper;  fent compatible els requeriments específics de cada col·lectiu amb la necessitat d’aplegar-se en espais de trobada i relació.

 

- D’altre banda, també es vol posar en evidencia el millor de l’entorn,  amb una implantació lleugera i reversible, amb un edifici sobre pilotis que no altera la topografia i permet generar varies tipologies d’espais d’aixopluc i d’umbracle a l’estiu. Es un edifici que esdevé a la vegada, un balcó panoràmic, un porxo, un umbracle, una terrassa, un lloc ideal per seguir les competicions tot gaudint del paisatge a l’aire lliure.

PROMOTOR

Ajuntament de Matadepera

LOCALITZACIÓ

Av. del Mas Sot, Matadepera

SUPERFÍCIE

346.50 m²

PRESSUPOST

190.028,47€

FINALITZACIÓ

novembre 2015

bottom of page