top of page

 FABRA & COATS

ADEQUACIÓ DE LA NAU CENTRAL DE FABRA I COATS PER A "FÀBRICA DE PRODUCCIÓ CULTURAL."

El vestíbul i el sistema de comunicacions verticals estan situats estratègicament en la junta entre els tres cossos que componen l’edifici, en una posició central per l’articulació de totes les activitats. 

Els elements de transport, ascensors i escales, ocupen el mínim de l’espai possible i es col·loquen en els llocs més òptims de la planta per tal de deixar la màxima superfície diàfana i il·luminada per al desenvolupament de l’ampli i complex programa d’usos que acollirà l’edifici.

A la planta baixa, com a prolongació del vestíbul i en part barrejant-se amb ell, el bar-lounge en funció de foyer ocupa la crugia nord a tot el llarg de la nau gran. És un espai obert, susceptible de diverses conjuracions i mides, mitjançant sistemes de modulació i partició. Està equipat amb dos mòduls més específics per al seu funcionament, i connecta amb la terrassa exterior situada en el saló d’entrada.

 

A les plantes superiors es desenvolupen els programes de creació i formació. La nau gran acull el gruix de les activitats. Les naus travesseres i davanteres, per les seves característiques i dimensions, que les fan més independents, acullen usos de suport i gestió del Centre i mantenen una relació més directa amb el públic que accedeixi a les plantes superiors. En la nau travessera, en planta segona, es situen les o cines de gestió del Centre. Aquest és un lloc idoni per la seva posició central dins de la secció de l’edifici. En aquestes naus petites, a l'última planta, es col·loquen la sala de presentacions i el plató. Aquests espais són més diàfans pel fet d’estar sota coberta i la seva estructura pot estintolar-se ja que, rep poca càrrega.

PROMOTOR

Ajuntament de Barcelona - Institut de Cultura de Barcelona

LOCALITZACIÓ

Barri de Sant Andreu, Barcelona

SUPERFÍCIE

17.982 m²

PRESSUPOST 

5.715.878

FINALITZACIÓ

juliol 2011

bottom of page