top of page

110 HABITATGES, 6 LOCALS I APARCAMENTS

EDIFICI PER A 110 HABITATGES, 6 LOCALS COMERCIALS I APARCAMENTS ALS GEGANTS PERE CARME DE CALAFELL

Objectius de la promoció:


Una ordenació clara i precisa de l’edificació que permeti que els habitatges gaudeixin de les bones condicions del lloc, en especial del entorn verd on estem situat i del espai lliure comunitari i privat que proposem ampliar al màxim.

PROMOTOR

ALTAMIRA -Santander Reale Estate, S.A.

LOCALITZACIÓ

C/Gegants Pere Carme, Calafell

SUPERFÍCIE

12.374,81 m²

FINALITZACIÓ

Desembre 2016

Que el bon clima de Calafell es gaudexi en cada un dels habitatges i espais comuns de l’ordenació proposada, aprofitant al màxim el bon assolejament en hivern, i l’ombra i les brises marines en estiu, per lo qual proposem doble orientació en tots els habitatges amb terrasses.


Unitats residencials en bona concòrdia entre elles, preservant l’intimitat dels habitatges i fomentant la relació comunitària.


Un nou paisatge urbà d’acord amb el lloc i les preexistències, que per la seva claredat i racionalitat converteixin el solar existent en una part valorada de Calafell.


Exceptuant els dos edificis terminals en el carrer Gegants Pere i Carme que per la seva desalineació, al estar obligats a mantenir les alineacions del Pla Parcial, tenen característiques tipològiques pròpies, la resta de habitatges son variants d’una tipologia base: la de dos habitatges per replà de dos dormitoris.


En aquesta tipologia base hi ha una variació entre la barra de nord i oest i la de sud, en quant a la posició del nucli d’escales, que estan invertits per aconseguir accedir a ells des de l’interior de la zona comunitària. 


A partir de la tipologia bàsica en els mòduls de 11,5 mts de fondària, es produeixen variacions per desplaçaments del nucli de accessos o ampliació d’amplades per col·locar en el mòdul, unitats de tres dormitoris en els finals dels blocs lineals.


La zona de dia dona a la terrassa de major superfície en les façanes assolellades, la zona de nit, excepte en la barra nord, disposa també de terrassa per tenir doble orientació exterior i per que els habitatges sempre tinguin un espai exterior donant al jardí comunitari.


Als habitatges s’accedeix per quatre entrades comunitàries dues en les façanes de llevant, sota els edificis  terminals que en planta baixa son palafítics, i dos en les cantonades nord i sud entre els blocs. Els accessos queden comunicats entre ells a traves de la zona comunitària, creant un anella  perimetral de circulacions al voltat del jardí.

IMG_20160203_153021-PANO_edited.jpg
bottom of page