top of page

99 HABITATGES
DE PROTECCIÓ OFICIAL
Sant Feliu de Llobregat

EDIFICI DE 90 VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICAL EN EL POLÍGON BALMES-MANSO.

El projecte s’estructura amb tres nuclis de comunicació vertical exteriors, situats e l’espai interior, dels que a les plantes soterrani només n’arriba l’ascensor. Les plantes soterrani tenen 2 escales que comuniquen directament a l’espai exterior (a l’accés d’escala B i al carrer peatonal). Els accessos es realitzen des del c/ General Manso per tres punts del bloc 1 (escales A, B i C). 

PROMOTOR

IMPSOL

LOCALITZACIÓ

c/General Manso

c/Carles Buigas, Sant Feliu de Llobregat

SUPERFÍCIE

9.530 m²

PRESSUPOST

4.837.348€

FINALITZACIÓ

març 2011

Aquestes escales serveixen a ambdós blocs a través de passeres exteriors. La resta de la planta baixa la conformen locals comercials, espai per a E.T. i espai per a contenidors.El bloc 1 consta de 4 plantes d’habitatges, amb un total de 40 vivendes. La seva distribució és:

 

- Escala A: 3 habitatges per planta

- Escala B: 3 habitatges per planta

- Escala C: 4 habitatges per planta

 

El bloc 2 consta de 5 plantes d’habitatges, amb un total de 50 vivendes. La seva distribució és:

 

- Escala A: 3 habitatges per planta

- Escala B: 3 habitatges per planta

- Escala C: 4 habitatges per planta

 

En total l’edifici consta de 90 habitatges classificats en 45 tipologies. El programa establert per als habitatges compren una sala-menjador amb cuina independent o sala-cuina; 1, 2 o 3 habitacions, un bany, un rebedor-distribuïdor, i terrassa exterior.

La disposició de les tipologies en planta es repeteix a totes les plantes d’habitatges excepte en PB i 1a del bloc 2, on es troben les tres vivendes adaptades a minusvàlids.

 

A excepció del conjunt tipològic B, que només presenta façana al carrer, tenen façana a l’espai interior i façana a carrer i disposen de ventilació creuada. 

bottom of page