top of page

ILLA NATURA

EDIFICI ILLA NATURA
180 HABITATGES, 40 TRASTERS I 252 APARCAMENTS   
TORRE-SANA, TERRASSA

Edifici plurifamiliar  per a 180 habitatges, 40 trasters i 252 places d’aparcament.
 

L’edifici consolidat ocupa la totalitat de la illa, en forma d’U de planta baixa i 4 plantes pis tipus i una torre de planta baixa i 7 plantes pis tipus. Deixant a l’interior de la illa lliure, amb el màxim d’espai verd, amb zona de jocs infantils i zona de piscina descoberta per a ús comunitari, considerant-lo con una extensió de l’espai verd exterior de rieres que caracteritza l’entorn pròxim.


El sota rasant de l’edifici es destina a garatges i trasters.

PROMOTOR

METROVACESA S.A.

LOCALITZACIÓ

TERRASSA

SUPERFÍCIE

27.896 m²

PRESSUPOST 

20.187.379,00 €

FINALITZACIÓ

gener 2022

DIRECCIÓ EXECUTIVA

JOSEP MALGOSA i MORERA

XAVIER DELGADO FERRER

AUTORS PROJECTE

ADD BAILO-RLL. SLP

bottom of page