top of page

INSTITUT

SERRA DE NOET

BERGA

Es tracta de l'edifici públic més gran fet a Catalunya amb un sistema constructiu basat en la fusta amb la utilització de panells de fusta contralaminada CLT i assoliment d’un alt grau de sostenibilitat mediambiental i reducció de la demanda energètica. Tot el projecte es va desenvolupar amb el sistema BIM i programa de representació REVIT, la qual cosa ha permès una excel·lent optimització del procés constructiu.

Quant a la producció de residus, tant per la producció industrialitzada dels panells com la posada en obra, aquesta ha estat mínima. La sostenibilitat de tot el sistema ve incrementada per la seva fàcil desconstrucció.

La construcció es desenvolupa en un total de 3.499,54 m² de sostre construit, sobre una superfície en plante de 1.749,05 m², dintre una parcela de 10.330 m².  Es en preexistent es composa de dos volums construïts en dos moments diferents: un primer en forma d’U que conté l’àrea de bar-restaurant i genera un espai públic exterior en forma d’era i un segon volum hexagonal de geometria inclusiva que conté diverses sales de reunió i oficines. 

PROMOTOR

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

LOCALITZACIÓ

CARRER PLÀ DE L'ALEMANY, 40 - BERGA

SUPERFÍCIE

3.499,54m²

PRESSUPOST

3.863.286,65€

FINALITZACIÓ

abril 2019

DIRECCIÓ EXECUTIVA

ARQUITECTURA TÈCNICA SEQUOIA, SLP

COL·LABORACIÓ D.E.

MALGOSA&DELGADO ARQTEC

AUTOR PROJECTE

FABREGAT&FABREGAT arquitectes SCP

PREMIS

Catalunya Construcció 2019 Innovació en la construcció

L’edifici es composa de tres volums que simultàniament conformen i separen el pati d’accés exterior i el pati de jocs i esportiu.

 

Dels tres volums, l’edifici principal, de planta baixa i dues plantes pis alberga tot el programa aulari i el d’administració. Es tracta d’un edifici força compacte orientat de manera que les seves façanes de màxima longitud són a nord i a sud, amb els avantatges que aquestes dues orientacions comporten per a un equipament escolar.

Per a minimitzar lleugerament aquesta compacitat s’efectuen dos  grans buits al volum que coincideixen amb la situació de les escales i de l’accés principal de l’edifici i permeten il·luminar els passadissos d’accés a les aules.

Els altres dos cossos es desenvolupen en planta baixa, i en ells s’ubiquen per a una banda el gimnàs i la sala de calderes de biomassa amb la sitja i a l’altre els vestidors del gimnàs, la cafeteria menjador i la cuina-càtering. Tots ells amb accés independent.

 

Un porxo corregut connecta els tres edificis que es disposen en “U” generant un pati propi que recull les seves visuals. De forma annexa a aquest pati s’ubiquen les pistes poliesportives pròpies de l’equipament.

Malgosa&Delgado ArqTec a participat en aquest projecte com a col·laboradors de la direcció d’execució de l’obra.

L’obra ha sigut guardonada amb el Premi Catalunya Construcció 2019 en la categoria de a la innovació en la construcció.

 

Clica aquí per a veure tots els premiats als Premis Catalunya Construcció 2019.

Clica aquí per a accedir a la pàgina de l'Institut Serra de Noet 

bottom of page