top of page

MASIA DE CA N' ANGLADA

REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CA N'ANGLADA PER A EQUIPAMENT DE BARRI.

La masia de Ca n'Anglada, que dóna nom al barri, s’emplaça entre els carrers de la Mare de Déu del Carme i de la Mare de Déu del Mar. La Masia que data del segle XV està situada a la part alta del carener que dividia les aigües entre la Riera de les Arenes i el torrent que circulava per l’actual Avinguda de Barcelona. Al costat de la masia hi ha l’ermita romànica de Sant Cristòfol, que dóna nom també a la parròquia del barri (1955), situada més amunt, a la plaça de Ca n’Anglada.


La masia en el seu estat actual consta de planta baixa, primer i segon pis; i volumètricament està conformada per una construcció inicial a la qual se li van afegir construccions posteriors. Actualment la comunicació entre la planta baixa i la planta pis es fa mitjançant una escala de dos trams, l’escala per accedir a la planta segona se situa en un altre punt de la planta.

 
A la planta baixa s’hi ha portat a terme algunes prospeccions arqueològiques. 


Els forjats interiors són de bigues  i enllatat de fusta i la coberta, de teula àrab.

 
Es planteja un esquema funcional que permeti adaptar-se als diferents usos possibles tot mantenint l’estructura original de la Masia.


L’accés principal a la masia es manté en el mateix lloc, a la façana de migdia. La sala a la qual s’accedeix es pren com a vestíbul, des d’aquest s’accedirà directament al nucli d’escala i ascensor situat al fons de la sala o alternativament es podrà accedir a la planta superior mitjançant l’escala annexa al vestíbul. A la resta de planta es manté l’estructura de tancaments original retirant els afegits que es van fer amb posterioritat.


A la planta pis del cos que té dues plantes enfront al carrer M. de Déu del Mar on s’ha creat un espai ampli per acollir activitats diverses, en aquest àmbit s’ha retirat el forjat del terra de les golfes. El forjat de coberta s’ha substituït per un nou forjat de bigues de fusta seguint la disposició i estructura actual. La meitat de l’àmbit l’ocupan unes golfes accessibles des del nucli d’escala. Al cos annex de tres plantes es manté l’estructura de sales originals i s’acondiciona a la terrassa exterior. 

 
Els forjats dels sostres de les sales més grans es mantenen, a la seva part superior si ha construït una llosa de formigó que suportarà l’estat de càrregues previst, a la part inferior s’han mantingut les bigues de fusta, enllatat la rajola ceràmica.


Les façanes es mantenen en el seu estat tant perquè fa a composició de forats com els remats de la coberta. Pel que fa a la façana nord aquesta s’ha modificat amb la construcció del nou nucli de comunicacions verticals. 

PROMOTOR

Ajuntament de Terrassa

LOCALITZACIÓ

c/Mare de Déu del Mar, Terrassa

SUPERFÍCIE

1.177 m²

FINALITZACIÓ

desembre 2009

bottom of page