top of page

ATLÈTIC TERRASA HOCKEY CLUB

El conjunt s’estructura en dos edificis connectats per un corredor que distribueix a totes les peces del programa funcional.

 

La intervenció en l’edifici que dóna façana a l’entrada de les instal·lacions ha estat una ampliació i reforma del que ja existia i conté l’àrea d’accés, l’administració, el control i els vestidors pels associats.

 

Darrera d’aquest edifici i lleugerament desplaçats es col·loca una nova edificació encaixada en el terreny a una cota mitja entre el nivell de vestidors i el de la piscina exterior. Es tracta d’un edifici, en contraposició amb l’anterior, molt més obert a l’exterior i en el que s’hi col·loquen les piscines, el gimnàs i uns vestidors per a visitants.

PISCINES INTERIOR I EXTERIOR I CAMPS DE TENIS ATHC.

PROMOTOR

Atlètic terrassa Hockey Club

LOCALITZACIÓ

Ctra. Castellar, Terrassa

PRESSUPOST

129.765€

SUPERFÍCIE

234 m²

FINALITZACIÓ

novembre 2003

Per connectar els diferents nivells disposem d’unes escales i una rampa en els extrems de la piscina coberta i que permeten sortir a l’exterior on s’hi col·loca una piscina de clapoteig i la piscina existent.​

Els criteris bàsics de composició de l’edificació són:

  • Impacte edificatori mínim de la superfície ampliada.

  • Integració dintre de l’ordenació general dels espais i sistemes del club.

  • Racionalització de la distribució de les estances i els seus accessos i circulacions.

  • Màxima relació amb l’entorn.

  • Integració dins un projecte d’execució que afecti el menys possible a les activitats normals del club.

  • Racionalització de les instal·lacions i de l’esquema del seu funcionament per tal de tenir control sobre totes les parts de seu recorregut.

  • Ús de materials que s’integrin correctament amb els ja emprats en l’edifici preexistent i que tinguin bona resposta en front l’ús.

bottom of page