top of page

CASA BOGUÑÀ

REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI PER A COMERÇ I OFICINES.

En el present projecte es planteja la proposta per resoldre un edifici mantenint i rehabilitant la interessant façana dissenyada per l’arquitecte Lluís Muncunill i Parellada als voltants de l’any 1905, i situada a la cantonada de llevant del Raval de Montserrat amb el carrer Unió.


Projectualment, es tracta, doncs, d’un exercici de conjugar i formalitzar el diàleg nou–vell amb la voluntat de contenir activitats diverses que permetin donar respostes flexibles a les demandes dels futurs usuaris.


Urbanísticament, es pretén resoldre volumètricament i de manera complexa el buit del Raval de Montserrat en aquest punt concret de la cruïlla del carrer Unió. Tanmateix, permeabilitzant la façana en planta baixa s’aconseguirà millorar l’intercanvi interior–exterior, dotant d’un aspecte de centralitat urbana que aquesta cantonada no tenia.


Volumètricament, tal i com el planejament permet, es tracta d’un conjunt format per dues alçades diferents; d’una banda pel Raval de Montserrat, es construirà un volum de planta baixa, tres plantes i un sota coberta. En aquest volum hi trobem fins a una alçada aproximada de 7 metres la façana a conservar. Pel que fa a la resta de la finca es construirà una planta baixa, una planta pis i un sota coberta.

PROMOTOR

TERRASSA IMMOBILIÀRIA PAR-3, S.L.

LOCALITZACIÓ

Raval DE MONTSERRAT, TERRASSA

SUPERFÍCIE

1.181 m²

FINALITZACIÓ

juliol 2006

DIRECCIÓ EXECUTIVA

JOSEP MALGOSA I MORERA 

XAVIER DELGADO FERRER

AUTOR PROJECTE

BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS

bottom of page