top of page

XEMENEIA SAPHIL

REHABILITACIÓ DE LA XEMANEIA DE L'ANTIGA FÀBRICA SAPHIL

Rehabilitació de la xemeneia SAPHIL, vestigi de l'antiga fàbrica SAPHIL.

Actualment la xemeneia no presenta cap ús, roman a manera d'element arquitectònic històric i patrimonial dins el perímetre d'un parc públic de la ciutat de Terrassa, la plaça de l'Anònima.

 

La Rehabilitació ha tingut un caràcter fonamentalment estructural, per esmenar les deficiències que presentava, i allargar la seva vida útil.

 

S'han substituït els elements de reforç metàl·lics que presentava, derivats d'actuacions anteriors, per elements de reforç no metàl·lics, amb ús de morters reforçats amb bandes de fibra de carboni, resines i connectors tipus FIOCCO de fibra de carboni.

S'han conservat alguns elements metàl·lics per conservar l'estètica original de la xemeneia, com els anells inferiors, l'escala exterior i la portella d'accés.

Per realitzar l'obra, s'ha implantat una bastida semi portant de 42 m d'altura, amb ascensor exterior i cistella per a l'interior de la xemeneia.

El Projecte i la direcció de l'obra ha anat a càrrec de BIS STRUCTURES.

MALGOSA&DELGADO ha realitzat la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució.

Obra destacada amb el Premi Ciutat de Terrassa a la Millora del Paisatge Urbà

9ª Edició (01.01.2019 a 31.12.2022). Mostra d'Arquitectura Catalana. Vallès

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE TERRASSA

LOCALITZACIÓ

Plaça de l'Anònima, s/n. Terrassa

SUPERFÍCIE

36 m d'altura

PRESSUPOST 

112.633,29€ PEM

FINALITZACIÓ

març 2022

DIRECCIÓ OBRA

BIS STRUCTURES SLP

CSS fase execució

MALGOSA&DELGADO ARQTEC

AUTORS PROJECTE

BIS STRUCTURES SLP

bottom of page